Achizitii

Tichete sociale - in curs.

Urmareste-ne in continuare!

Ticket Graphic

TICHETE SOCIALE

Detalii in documentele alaturate.

in curs

Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

Titlul proiectului: „ALTERNATIVE”

Numar contract: FAMI 20.03.05.01

Beneficiar: Asociatia JRS Romania

 

 

NR. INREGISTRARE 11/15.01.2021

 

ANUNT

 

Asociatia JRS Romania anunta achizitia de TICHETE SOCIALE, prin procedura prospectarea pietei, in cadrul Proiectului „ALTERNATIVE” contract de finantare FAMI 20.03.05.01.

 

1. Obiectul contractului: ACHIZITIE TICHETE SOCIALE – cod CPV 30199770-8

Tichetele sociale vor fi utilizate de catre beneficiarii proiectului: „ALTERNATIVE” –  FAMI 20.03.05.01, pentru achizitia de produse alimentare, de igiena, alte produse necesare.

Tichetele sociale vor avea valabilitate pana la sfarsitul anului urmator calendaristic, 2021.

 

Nr.crt.

Descrierea produsului/ serviciului/ lucrării

Cantitate

Preţul estimat

Total

1

Tichete sociale

1296 Buc.

50 lei/tichet (TVA inclus)

64.800 lei

Total lei, fărăTVA*

Biletele de valoare nu sunt purtatoare de TVA (cf. Legea 165/2018 si a HG 1045/2018)

 

64.800 lei

 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura prospectarea pietei, conform “Reguli privind atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din Fondul pentru Azil, Migratie şi Integrare efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu prevederile art. 4 (1) sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 4 (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice”.

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul pentru Azil, Migratie şi Integrare.

4. Termen limita pentru depunerea ofertei depusa de ofertant: 25.01.2021, ora 12.00.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021, ora 16.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 21.01.2021, ora 16.00

6. Limba de redactare a ofertei: romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile inclusiv.

8. Pretul ofertei: va fi exprimat unitar in LEI, cu si fara TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Calitate-pret (cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic), dupa cum urmeaza:

Factor de evaluare

Pondere

Punctaj obtinut de la 1 la 5*

Pret

50%

Pretul cel mai mic obtine punctaj maxim

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret minim ofertat / Pret ofertat n) x punctaj maxim alocat (5 puncte).

Accesibilitate magazine la nivel national

30%

Numarul cel mai mare de magazine la nivel regional obtine punctaj maxim

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai mare numar de magazine se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte oferte punctajul M(n) se calculeaza proportional, astfel:

M(n) = (Nr. magazine maxim ofertat / Nr. magazine ofertat n) x punctaj maxim alocat (5 puncte).

Termen livrare tichete dupa comanda

20%

Termenul cel mai redus obtine punctaj maxim

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai redus dintre termene se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

T(n) = (Termenul cel mai redus ofertat / Termenul ofertat n) x punctaj maxim alocat (5 puncte).

 

PUNCTAJ OBTINUT = P(n) x  50% + M(n) x  30% + T(n) x  20%

10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

11. Adresa la care se depune oferta: sediul ASOCIATIEI JRS ROMANIA, str. Mr. Ilie Opris 54, sector 4, Bucuresti.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:

e-mail: jrsromania@gmail.com

STEFANIA LEONESCU – 0728.871.435

GABRIEL ILIAS - 0740.060.208